moderní aplikace matematiky

Můžeme věřit intuici?

Petr Vodstrčil

Ukážeme si celou řadu různých příkladů, u kterých se budeme pokoušet tipovat výsledek. Pokud bychom skutečně jen tipovali a nic nepočítali, mohlo by to vést k paradoxním výsledkům, např. π=2, apod.

45 minut

Je to padělek?

Petr Beremlijski

V přednášce si ukážeme, jakým způsobem se dá určit stáří daného předmětu. To můžeme použít pro zjištění, zda máme v muzeu pravý Vermeerův obraz ze 17. století anebo jen jeho zdařilý padělek z 20. století. A co k tomu potřebujeme? Stačí umět přibližně vyřešit diferenciální rovnici. V přednášce si ukážeme, jak lze toto přibližné řešení nalézt s využitím výpočetní matematiky.

45 minut

Epidemické modely

Jan Kracík

Matematické modely pro šíření epidemií bývají nejčastěji popsány pomocí systémů obyčejných diferenciálních rovnic. K řešení těchto rovnic jsou pak využívány vhodné numerické metody. Stačí přitom jen malé zjednodušení problému a při sestavení modelu a jeho řešení se lze zcela obejít bez znalosti diferenciálního počtu, numerických metod a dokonce i bez středoškolské matematiky.

Ukážeme, jak:

  1. odvodit základní model vývoje epidemie bez potřeby znalostí pokročilejších partií matematiky,
  2. řešit příslušné rovnice s využitím počítače a běžně dostupného software,
  3. rozšiřovat model o další prvky, jako je například očkování nebo ztráta imunity.

Cílem přednášky je nejen představit epidemický model jako zajímavou aplikační úlohu, ale zejména ukázat, jak důležitou roli hraje matematika ve snaze pochopit a zvládnout epidemickou situaci.


60 minut

Vím, že nic nevím

Martina Litschmannová

Screeningové testy, senzitivita, specificita, falešná pozitivita... Ať chceme nebo nechceme, tyto pojmy nelze v dnešní době neslyšet. Pomocí středoškolské matematiky si ukážeme, jak těmto pojmům rozumět a hlavně, jak je správně interpretovat. Teoretický výklad bude doplněn ukázkami toho, jaká je reálná (dez)interpretace výsledků screeningových testů a dalších zjištění spojených s epidemii COV-19 v mediích.

60 minutPo přednáškové části budou ve dvou paralelních blocích probíhat pracovní dílny. Jeden z bloků bude zaměřen na práci s webem geogebra.org a „virtuálními třídami“. Druhý blok bude určen pro zájemce o nejnovější technologie, superpočítání a matematické modelování v praxi.

Náplň jednotlivých bloků:

GeoGebra jinak než ji znáte

Zuzana Morávková

GeoGebra je volně dostupný software používaný ve výuce matematiky a geometrie. Na workshopu si ukážeme, jak pracovat s možnostmi webu geogebra.org. Vyzkoušíme si publikování různých typů pomůcek a možnosti jejich sdílení s kolegy či studenty. Vytvoříme si velmi snadným způsobem tzv. „třídu“, což je virtuální platforma, jejímž prostřednictvím mohou učitelé zadávat studentům interaktivní úkoly. A také si mohou zobrazit v reálném čase aktualizované pokroky studentů pracujících na konkrétním úkolu.
Dále se naučíme vyhledávat a pracovat s materiály jiných autorů, které jsou dostupné na webu a popíšeme si, jak k nim přistupovat.
Další možností pro rozšíření výuky je editor „Poznámky“ pro sestavení on-line tabule, ve které lze najednou kombinovat a propojovat GeoGebru spolu s textem, rovnicemi, tabulkami, obrázky či jinými multimediálními soubory. Samozřejmostí je možnost psát na tabuli perem přímo během výkladu.

75 minut

Superpočítače a jejich využití ve vědě a průmyslu

Tomáš Kozubek

V rámci přednášky si řekneme, co je superpočítač, z jakých komponent se skládá a jak se spočte jeho výkon. Představíme si nejvýkonnější superpočítače světa i jednotlivé výpočetní systémy IT4Innovations národního superpočítačového centra včetně souvisejících provozních technologií. Ukážeme si, kdo jsou naši uživatelé a k čemu všemu superpočítače využívají. Jejich obrovský přínos si demonstrujeme na konkrétních příkladech z oblasti strojírenství, biomedicíny, vývoje materiálů, energetiky a dalších. Dozvíme se rovněž o dnes již nedílných ingrediencích počítačových simulací, jako jsou umělá inteligence, numerické modelování, zpracování rozsáhlých dat a pokročilé vizualizace. Přednáška bude probíhat v prostorách IT4Innovations národního superpočítačového centra.
Na přednášku naváže exkurze s prohlídkou těch nejzajímavějších superpočítačových a provozních technologií a také laboratoří vizualizace a virtuální reality. Tyto laboratoře slouží k vizualizaci 3D obsahu pomocí nejnovějších dostupných technologií v oblastech velkoplošné 3D projekce a virtuální reality. Uvidíte ukázky výsledků simulací z oblasti inženýrství, nanotechnologií, materiálového designu, analýzy medicínských a biologických dat a další.

75 minut
Financování


MODAM 2022 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Poděkování


Za podporu organizátoři děkují JČMF Ostrava.