moderní aplikace matematiky

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně.

Kurz je zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky, seznámení učitelů s moderními aplikacemi matematiky a zajímavými a netradičními úlohami, které mohou být použity ve výuce.Seminář se koná

22. dubna 2022 od 8.30 v místnosti EC2, Fakulta elektrotechniky a informatiky *, VŠB - TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava –Poruba.
Předpokládaná délka semináře je 8 hodin.
* (nová budova FEI se nachází v porubském kampusu VŠB-TUO, GPS: 49°49‘53.644“N, 18°9‘38.833”E)
Seminář je akreditován

MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 604/2022-4-171) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.Kontaktní osoba: Petra Vondráková


Financování


MODAM 2022 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Poděkování


Za podporu organizátoři děkují JČMF Ostrava.