moderní aplikace matematiky

Všichni zájemci o účast na semináři MODAM 2022 se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře.
Registrace účastníků bude ukončena ve čtvrtek 17. dubna 2022.Počet registrovaných účastníků: 37


Registrační údaje

Jméno a příjmení :  
Rodné číslo:  
Státní občanství:  
Obec:  (trvalé bydliště)
Nejvyšší dosažené vzdělání:   Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské vzdělání
E-mail :  

Všechny údaje jsou povinné,
jména uvádějte včetně titulů.

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ: 61989100, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba (dále jen „VŠB-TUO“), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů vyplněním registračního formuláře poskytnete.
2. Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom mohli zajistit Vaši účast na semináři MODAM, včetně všech souvisejících aktivit (např. vyhotovení certifikátu, elektronické komunikace apod.).
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro uvedené účely je váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely, který činíte vyplněním a odesláním registračního formuláře.
4. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 nazvaném obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. (Podrobné informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete, naleznete zde .)
5. Dovolujeme si Vás upozornit, že na semináři MODAM konaném dne 26. dubna 2019 budou pořizovány fotografické záznamy a videozáznamy, které budou použity pro zpravodajství o konání akce na webových stránkách semináře MODAM, webových stránkách VŠB-TUO a na facebookovém profilu VŠB-TUO. Vstupem na akci souhlasíte s výše uvedeným pořízením fotodokumentace a videozáznamů a s jejich výše uvedeným zveřejněním.
Financování


MODAM 2022 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Poděkování


Za podporu organizátoři děkují JČMF Ostrava.