moderní aplikace matematikyHarmonogram semináře

8:00 – 8:30Registrace
8:30 – 8:45Zahájení
8:45 – 9:30Petr Beremlijski - Je to padělek?
9:30 – 10:15Petr Vodstrčil - Můžeme věřit intuici?
10:15 – 10:40Přestávka
10:40 – 11:40Jan Kracík - Epidemické modely
11:40 – 12:40Martina Litschmannová - Vím, že nic nevím
12:40 – 14:00Oběd
14:00 – 15:15Zuzana Morávková - GeoGebra jinak než ji znáte
15:15 – 15:45Přesun FEI -> IT4I
15:45 – 17:00Tomáš Kozubek - Superpočítače a jejich využití ve vědě a průmyslu

Odpolední bloky budou organizovány dle počtu účastníků paralelně nebo za sebou.

Kontaktní osoba: Petra Vondráková
Financování


MODAM 2022 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Poděkování


Za podporu organizátoři děkují JČMF Ostrava.