moderní aplikace matematiky

  1. MODAM 2014
  2. MODAM 2015
  3. MODAM 2016
  4. MODAM 2017
  5. MODAM 2018
  6. MODAM 2019
  7. MODAM 2020
  8. MODAM 2021
Financování


MODAM 2022 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Poděkování


Za podporu organizátoři děkují JČMF Ostrava.