moderní aplikace matematiky

Srdečně Vás zveme na akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky.

V rámci letošního tématu „Matematika kolem (i v) nás“ bychom chtěli učitelům matematiky ukázat několik jednoduchých praktických aplikací matematiky, které je možné zařadit do výuky nejen ve chvílích, kdy se ozve „A k čemu to je dobré?“.



Seminář je určen

pro učitele středních škol.

Seminář se koná

7. dubna 2017 od 9 hodin v místnosti EC2, Fakulta elektrotechniky a informatiky *, VŠB - TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava–Poruba.
Předpokládaná délka semináře je 7 hodin.
* (nová budova FEI se nachází v porubském kampusu VŠB-TUO, GPS: 49°49‘53.644“N, 18°9‘38.833”E)


Kontaktní osoba: Martina Litschmannová



Seminář bude akreditován

MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 583/2017-1-221) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Plakát









Financování


MODAM 2017 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.