moderní aplikace matematiky


Odkazy

I. Skybová: Lze si účelně hrát v hodinách matematiky?


Ke stažení

Z. Morávková: Geogebra známá i neznámá, pokročilí (pdf)


Financování


MODAM 2018 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.