moderní aplikace matematikySeminář bude akreditován MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 299/2018-1-178 ) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

8:40 – 9:00Registrace + zadání testu
9:00 – 9:45 Z. Dostál: Rozřež a slep aneb matematika pro řešení soustav s bilionem lineárních rovnic
9:50 – 10:35T. Brzobohatý : Matematické modelování
10:35 – 10:55Přestávka
10:55 – 11:40P. Vodstrčil: Jak funguje asymetrické šifrování
11:40 – 12:25P. Kovář: Losování sportovních soutěží
12:25 – 13:30Oběd
13:30 – 16:00I. Skybová: Lze si účelně hrát v hodinách matematiky?
Z. Morávková: Geogebra známá i neznámá, pokročilí
16:00 – 16:15Vyhodnocení testu + předání certifikátu o absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Martina Litschmannová


Financování


MODAM 2018 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.