moderní aplikace matematiky

  1. MODAM 2014
  2. MODAM 2015
  3. MODAM 2016
  4. MODAM 2017

Financování


MODAM 2018 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.