MODAM 2023

9. 6. 2023, EC2, FEI, VŠB-TUO

Jak zaujmout studenta – zajímavosti, hlavolamy a výukové aplikace

Registrace

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně.

Zaměření

Kurz je zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky, seznámení učitelů s moderními aplikacemi matematiky a zajímavými a netradičními úlohami, které mohou být použity ve výuce.

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT - 8733/2023-2-456) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Kdy a kde

Seminář se koná 9. června 2023 od 8.30 v místnosti EC2, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava –Poruba.

Přednášky

 • Už před mnoha staletími si (někteří) lidé uvědomovali, že není úplně jasné, jak sečíst nekonečně mnoho čísel a že tuto znalost potřebují. V průběhu přednášky si ukážeme, jak lze definovat součet (nekonečné) číselné řady a pobavíme se také o geometrické řadě, která je velmi důležitým speciálním případem číselné řady. Při té příležitosti si ukážeme celou řadu zajímavých příkladů (Zénónův paradox, Kochova sněhová vločka, stavba z cihel, reprezentace reálných čísel pomocí desetinných rozvojů, ...).

  přednáška ke stažení

 • Přednáška bude navazovat na úvodní přednášku o řadách. Hlavním tématem této přednášky bude povídání o přerovnávání řad. Už na základní škole jsme se naučili, že při sčítání nezáleží na pořadí sčítanců, tzn. že platí komutativní zákon a+b=b+a. U nekonečných součtů však musíme být obzvláště obezřetní. Obecně totiž pro nekonečné součty komutativní zákon neplatí, což budeme demonstrovat i na příkladech.

  To nás dovede k velmi důležitému pojmu "absolutní konvergence řady". Z absolutní konvergence totiž vyplyne platnost komutativního zákona i pro nekonečné součty. Druhá část přednášky pak bude věnována zajímavým a ne úplně známým příkladům (harmonická řada s chybějící cifrou a řada převrácených hodnot prvočísel).

  přednáška ke stažení

 • Rubikova kostka a podobné hlavolamy patří k populárním hlavolamům již desítky let. Pořádají se závody ve skládání hlavolamů, překonávají se rekordy, hledají se optimální algoritmy. Hlavolamy slouží především k zábavě, ale je možné je použít i jako motivaci k hlubšímu rozboru souvislostí.

  V této přednášce ukážeme jeden trik, jednoduchou myšlenku, díky které může i amatér, který umí složit jen malou část kostky, objevovat vlastí algoritmy pro složení celého hlavolamu. A stačit nám bude jen tužka a papír. Pravda, takový algoritmus nebude nejrychlejší, ale zato bude náš vlastní. Celý postup pak bude nejspíš výrazně delší než u profesionálních závodníků, ale umožní nám objevovat souvislosti, ukážeme si, jak celou úlohu rozdělit na menší části, bude moci krůček po krůčku celý hlavolam složit.

  přednáška ke stažení

 • Kontingence, korelace a regrese – všechny tyto pojmy se vztahují k analýze závislosti dvou či více statistických znaků. Na přednášce se dozvíte, že z pohledu statistiky není závislost jako závislost, a zjistíte, že pokud nejsme obezřetní, můžeme se nechat lapit do sítě nebezpečných paradoxů.

  přednáška ke stažení

 • Čím by se školy měly zabývat, aby došlo ke zlepšení matematické gramotnosti našich žáků?“ Jednoduchá otázka, na kterou bohužel neexistuje stejně jednoduchá odpověď. Učitelé se v hodinách snaží poskytnout žákům vědomosti a dovednosti tak potřebné v praktickém životě. Ale východiskem k řešení a pochopení matematických úloh je motivace. Tím rozumíme potřebu žáka něco zjistit, vypočítat, sestrojit, najít nebo zdůvodnit. Proto se činnost kabinetu matematické gramotnosti ubírá převážně směrem nalézt cestu k zajímavým a moderním vyučovacím technikám, které by dnešního žáka mohly zaujmout. Pro pedagogy středních a základních škol vyhledáváme a připravujeme celou řadu vzdělávacích aktivit a materiálů pro podporu a rozvoj matematické gramotnosti. Několik z nich vám představíme na semináři.

  přednáška ke stažení

 • Přednáška nabídne učitelům konkrétní tipy do výuky i užitečné volně dostupné webové stránky, a to v různých tematických celcích. Jejich cílem je oživení středoškolské výuky, aktivizace žáků a zvýšení jejich zájmu o matematiku.

  přednáška ke stažení

Přednášející

Přednášející dopolední sekce jsou zkušení pedagogové Katedry aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO. Všichni se kromě vědecké a pedagogické činnosti na univerzitě věnují také popularizaci matematiky. Přednáší pro studenty a učitele středních škol, jsou vedoucí SOČ, organizují přednášky pro řešitele MO a aktivně se zapojují do řešení projektů se SŠ.

Odpolední sekci povedou dvě skvělé učitelky matematiky ze středních škol. Obě dlouhodobě spolupracují s naší katedrou v rámci různých projektů (Matematika s radostí, Math4U,…) a mají velké zkušenosti s moderními vyučovacími technikami a výukovými programy vhodnými pro zpestření hodin matematiky.

Současný vedoucí KAM, zabývá se matematickou a funkcionální analýzou se zaměřením (především) k diferenciálním rovnicím, předseda ostravské pobočky JČMF.

Jiří Bouchala

Katedra aplikované matematiky, VŠB-TUO

Zabývá se matematickou analýzou a diferenciálními rovnicemi. Působí jako koordinátor krajských kol MO a aktivní přednášející pro studenty SŠ.

Petr Vodstrčil

Katedra aplikované matematiky, VŠB-TUO

Věnuje se výzkumu v oblasti diskrétní matematiky, zejména teorie grafů a jejich aplikací. V roce 2021 získal Cenu Wernera von Siemense za nejlepšího pedagogického pracovníka.

Petr Kovář

Katedra aplikované matematiky, VŠB-TUO

Věnuje se analýze dat, statistice v biomedicíně a popularizaci statistiky. Aktivně působí v České statistické společnosti a vede semináře a školení statistiky. .

Martina Litschmannová

Katedra aplikované matematiky, VŠB-TUO

Studentka doktorského programu Výpočetní a aplikovaná matematika, zabývá se aplikovanou statistikou a strojovým učením, spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Ostravě a v Brně.

Adéla Kondé

Katedra aplikované matematiky, VŠB-TUO

Učitelka matematiky, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky. Vede studentské projekty, SOČ a spolupracuje na mezinárodních projektech (Matematika s radostí, Projekt 3D tisk).

Magdalena Gažarová

Střední průmyslová škola, Přerov

Učitelka matematiky, lektorka kurzů pro učitele matematiky (KVIC, SCIO, Hello). Autorka projektu English in Math. Držitelka ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku.

Iva Skybová

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava

Kontakty

Adresa

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava –Poruba