moderní aplikace matematikySeminář bude akreditován MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 583/2017-1-221 ) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

8:40 – 9:00Registrace + zadání testu
9:00 – 9:45 J. Bouchala, P. Vodstrčil: Chvalme kolmost
9:50 – 10:35R. Kalus : Algebra 3D vektoru nesnadně snadno
10:35 – 10:55Přestávka
10:55 – 11:40M. Litschmannová: Statistika kolem nás
11:40 – 12:25M. Theuer: Matematika mezi digitálním fotoaparátem a facebookem
12:25 – 13:30Oběd
13:30 – 16:00R. Paláček: Geogebra (workshop pro začátečníky)
Z. Morávková: Geogebra (workshop pro pokročilé)
16:00 – 16:15Vyhodnocení testu + předání certifikátu o absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Martina LitschmannováFinancování


MODAM 2017 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.