moderní aplikace matematiky

  1. MODAM 2014
  2. MODAM 2015
  3. MODAM 2016


Financování


MODAM 2017 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.