moderní aplikace matematiky

3D Geogebra

Petr Volný

Práce s prostorovými objekty je pro studenty velmi zajímavá. My se v rámcii přednášky seznámíme s 3D modulem GeoGebry a posoudíme možnosti,, které nám GeoGebra pro 3D zobrazení a manipulace s trojrozměrnými objekty nabízí.

45 minut

Statistika s Excelem (vážně i nevážně)

Martina Litschmannová

Pro většinu studentů, ale i pro mnohé pedagogy, nepatří statistika mezi oblíbená témata středoškolské matematiky. Všichni přece vědí že „statistika nuda je“. A nebo ne? Co kdybychom si se studenty v rámci výuky zahráli na datové analytiky a pokusili se zpracovat za pomoci běžně dostupného softwaru data z vlastního dotazníkového šetření? Přednáška bude ukázkou toho, jak by taková hodina mohla vypadat. Ukážeme si, jaké grafy určené pro vizualizaci dat můžeme použít a jakým se máme raději zdaleka vyhnout, upozorníme na co si dát pozor při tvorbě tabulek četností, zamyslíme se nad tím, co nám o datech říká průměr a k čemu je dobrá směrodatná odchylka, … (A jako bonus to vše lze vnímat jako kratičké školení, které by se mohlo hodit, až po vás někdo bude chtít, abyste výsledky dotazníkového šetření zpracovali.)

45 minut

Wolfram Alpha

Petr Vodstrčil

Na přednášce se budou postupně objevovat různé příklady z různých oblastí matematiky (od obyčejného počítání s čísly přes analytickou geometrii, komplexní čísla, řešení rovnic a nerovnic, až po diferenciální a integrální počet). Ukážeme si, jak lze při jejich řešení užít volně dostupného nástroje Wolfram Alpha. Užitečnost „Wolframu” budeme demonstrovat i na příkladech nematematických.

45 minut

Nevěřme všemu, co spočítáme

Jiří Bouchala, Petr Kovář

Pro poslední desetiletí je charakteristický obrovský rozvoj výpočetní techniky a softwaru. Počítače ovlivňují, mění a řídí (byť různou intenzitou) vlastně každou stránku našeho života. Mění (a nemění) se i matematika. Dnes existuje celá řada i volně dostupných matematických softwarů, jsou užitečné a je radost s nimi pracovat. Při jejich používání bychom však neměli opouštět matematické myšlení a „zdravý rozum“. Na několika příkladech si ukážeme, k jak podivným a nesprávným výsledkům lze dojít zdánlivě rozumnými a zcela korektními výpočty a úvahami.

45 minut

Workshop

Workshop bude probíhat ve dvou paralelních blocích. Jeden z bloků bude určen pro začátečníky, druhý pro pokročilé uživatelé Geogebry (počítačového programu pro interaktivní geometrii, algebru i analýzu).

Kniha pomůcek

Geogebra známá i neznámá, začátečníci

Mgr. Jana Bělohlávková

Seznámíme se s prostředím GeoGebry, se základními příkazy a nástroji. Ukážeme využití GeoGebry v planimetrii, při sestrojování grafů elementárních funkcí a v analytické geometrii.

135 minut

Geogebra známá i neznámá, pokročilí

Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.

Seznámíme se s pokročilejšími nástroje a postupy pro tvorbu didaktických materiálů. Budeme používat nejen Nákresnu, ale i další okna GeoGebry, a to Tabulku a 3D nákresnu. Ukážeme, jak publikovat materiály ve formě pracovních listů na GeoGebraTube a jak z nich vytvořit Knihu.

135 minutFinancování


MODAM 2016 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.