moderní aplikace matematiky

  1. MODAM 2014
  2. MODAM 2015


Financování


MODAM 2016 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.