moderní aplikace matematikySeminář je akreditován MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 655/2016-1-179 ) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

8:40 – 9:00Registrace + zadání testu
9:00 – 9:45 P. Volný: 3D Geogebra
9:50 – 10:35M. Litschmannová : Statistika s Excelem (vážně i nevážně)
10:35 – 10:55Přestávka
10:55 – 11:40P. Vodstrčil: Wolfram Alpha
11:40 – 12:25J. Bouchala, P. Kovář: Nevěřme všemu, co spočítáme
12:25 – 13:30Oběd
13:30 – 16:00J. Bělohlávková: Geogebra (workshop pro začátečníky)
Z. Morávková: Geogebra (workshop pro pokročilé)
16:00 – 16:15Vyhodnocení testu + předání certifikátu o absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Martina LitschmannováFinancování


MODAM 2016 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.