Počítáme s Wolframem

(MODAM 2016)

WOLFRAM JAKO CHYTRÁ KALKULAČKA:

TEORIE ČÍSEL:

KOMBINATORIKA:

FUNKCE, VÝRAZY, GRAFY FUNKCÍ:

ROVNICE a NEROVNICE:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE:

LIMITY:

ŘADY:

DERIVACE A PRůBĚH FUNKCE:

INTEGRÁLY:

MATICE:
PŘÍRODA A ZEMĚPIS:

RŮZNÉ: