moderní aplikace matematiky

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně.

Tentokrát bude kurz zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky a na seznámení učitelů s moderními přístupy k výuce matematiky používanými v zahraničí.Seminář se koná

26. dubna 2019 od 8.45 v místnosti EC1, Fakulta elektrotechniky a informatiky *, VŠB - TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava–Poruba.
Předpokládaná délka semináře je 7 hodin.
* (nová budova FEI se nachází v porubském kampusu VŠB-TUO, GPS: 49°49‘53.644“N, 18°9‘38.833”E)


Kontaktní osoba: Martina LitschmannováSeminář bude akreditován

MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 571/2019-2-187) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Plakát
Financování


MODAM 2019 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.