moderní aplikace matematiky

Všichni zájemci o účast na semináři MODAM 2019 se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře.
Registrace účastníků bude ukončena v pátek 22. dubna 2019.
Datum narození bude použito pouze pro certifikát o absolvování semináře.


Počet registrovaných účastníků: 49


Registrační údaje

Jméno a příjmení :   *
Datum narození :   *
E-mail :   *
Organizace :   *
Ulice :   *
Město :   *   PSČ : *
* - povinné údaje,
jména uvádějte včetně titulů,
datum narození ve tvaru 1. 1. 1990

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ: 61989100, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba (dále jen „VŠB-TUO“), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů vyplněním registračního formuláře poskytnete.
2. Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom mohli zajistit Vaši účast na semináři MODAM, včetně všech souvisejících aktivit (např. vyhotovení certifikátu, elektronické komunikace apod.).
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro uvedené účely je váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely, který činíte vyplněním a odesláním registračního formuláře.
4. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 nazvaném obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. (Podrobné informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete, naleznete zde .)
5. Dovolujeme si Vás upozornit, že na semináři MODAM konaném dne 26. dubna 2019 budou pořizovány fotografické záznamy a videozáznamy, které budou použity pro zpravodajství o konání akce na webových stránkách semináře MODAM, webových stránkách VŠB-TUO a na facebookovém profilu VŠB-TUO. Vstupem na akci souhlasíte s výše uvedeným pořízením fotodokumentace a videozáznamů a s jejich výše uvedeným zveřejněním.


Financování


MODAM 2019 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.