moderní aplikace matematikySeminář bude akreditován MŠMT v systému DVPP () a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

8:15 – 8:45Registrace
8:45 – 8:55Zahájení
8:55 – 9:40P. Vondráková: Math4U – Chceme (se) učit i bavit?
9:40 – 10:40J. Hromkovič: Matematika jako jazyk vědy a výzkumný nástroj a důsledky tohoto pohledu na její vyučování
10:40 – 11:05Přestávka
11:05 – 12:05J. Hromkovič: Pohledy do vyučování kombinatoriky a pravděpodobnosti (1) – Pojem pravděpodobnosti a počítání s pravděpodobnosti
12:05 – 13:30Oběd
13:30 – 14:30J. Hromkovič: Pohledy do vyučování kombinatoriky a pravděpodobnosti (2) – Netradiční aplikace – pravděpodobnost v analýze náhodně řízených algoritmů
14:30 – 14:45Přestávka
14:45 – 15:45J. Hromkovič: Pohledy do vyučování kombinatoriky a pravděpodobnosti (3) – Vývoj konceptu podmíněné pravděpodobnosti a „kozí problém“

Kontaktní osoba: Martina Litschmannová


Financování


MODAM 2019 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.