moderní aplikace matematiky

  1. MODAM 2014
  2. MODAM 2015
  3. MODAM 2016
  4. MODAM 2017
  5. MODAM 2018


Financování


MODAM 2020 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.