moderní aplikace matematikySeminář bude akreditován MŠMT v systému DVPP (MSMT – 40898/2019-2-178) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

8:15 – 8:45Registrace
8:45 – 8:55Zahájení
8:55 – 9:40Bouchala: Laplaceova bota
9:40 – 10:25Vodstrčil: Pickův vzorec
10:25 – 10:50Přestávka
10:50 – 11:35Kovář: Symetrie, permutace a hlavolamy
11:35 – 12:20Beremlijski: Matematické modelování aneb co se nepovedlo
12:20 – 13:40Oběd
13:45 – 16:00Vondráková, Beremlijski: Math4U
Litschmannová: Excelentní statistika

Kontaktní osoba: Martina Litschmannová


Financování


MODAM 2020 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.