moderní aplikace matematiky

Nerovnosti mezi průměry (nemravnosti o lvech)

Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

V přednášce se posluchači seznámí se třemi typy průměrů: aritmetickým, geometrickým a harmonickým. Bude ukázáno, kde se lze s těmito průměry setkat, jaké jsou jejich vzájemné souvislosti a jak lze dosažených znalostí využívat při řešení problémů.

45 minut

Od Pythagorovy věty k superpočítání

doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.

Poprvé jsme se nejspíš setkali s kolmými vektory u Pythagorovy věty. V přednášce si ukážeme, že se matematický koncept kolmosti skrývá za spoustou technických objevů jako např. digitální televize, komprese jpeg, mpeg, ale také za moderními algoritmy řešení soustav lineárních rovnic s miliardami neznámých na superpočítači.

45 minut

Je statisticky dokázáno

Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Pro většinu studentů, ale i pro mnohé pedagogy, nepatří statistika mezi oblíbená témata středoškolské matematiky. Ukážeme si, že rozhodně nejde o nudnou látku. V přednášce si připomeneme základní statistické pojmy a ukážeme si jejich korektní i zavádějící využití v běžné praxi.

45 minut

Matematika s radostí

RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.

Matematika s radostí – to jsou interaktivní testy, párovací hry, soutěže AZ kvíz a Neriskuj, krokované příklady - nové, zajímavé, neotřelé a zábavné materiály pro procvičování středoškolské matematiky. Učitelé je mohou využít při vysvětlování a procvičování látky (promítání, interaktivní tabule, počítačová učebna), žáci pak doma při opakování. A nyní máme pro učitele ještě další novinku – možnost vygenerovat si vlastní interaktivní test z předpřipravených cca 2000 otázek.

Workshop

Workshop bude probíhat ve dvou paralelních blocích. Jeden z bloků bude určen pro začátečníky, druhý pro pokročilé uživatelé Geogebry (počítačového programu pro interaktivní geometrii, algebru i analýzu).


Geogebra známá i neznámá, začátečníci

Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.

  1. Seznámení s prostředím GeoGebry, nácvik základů ovládání
  2. Aplikace GeoGebry v planimetrii
  3. Aplikace GeoGebry při sestrojování grafů elementárních funkcí
  4. Aplikace GeoGebry v analytické geometrii
  5. Aplikace GeoGebry při vyšetřování průběhu funkce s užitím první a druhé derivace

Příručka

Geogebra známá i neznámá, pokročilí

RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.

Program Geogebra je mezi učiteli a studenty stále oblíbenější a díky pokračujícímu vývoji je jeho využití nejen velmi intuitivní, ale také čím dál univerzálnější. Kromě pohodlného a snadného použití přímo ve výuce poskytuje nástroje a funkce, které umožní připravovat i propracované didaktické materiály.

S vývojem nových oken programu přišly i nové funkce, které program rozšiřily o podporu CAS (počítačové algebraické systémy umožňující symbolické výpočty) a od verze 5 také o možnost práce s trojrozměrnými objekty, přičemž pro náhled je k dispozici vyhovující výběr typů zobrazení a jejich parametrů. Program podporuje tedy také řešení problémů a úvah v trojrozměrném prostoru, které pomáhá rozvíjet prostorovou představivost. Tyto typy úloh a problémů jsou přitom ve škole často na okraji zájmu pro obtížnost vizuálního ověření správnosti úvah.

  1. Pokročilejší nástroje a postupy pro tvorbu didaktických materiálů
  2. Další okna Geogebry - CAS a 3D nákresna

Ke stažení (zip soubor)Financování


MODAM 2015 je pořádán s podporou projektu Matematika s radostí.