moderní aplikace matematikySeminář je akreditován MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 948/2015-1-185) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

8:40 – 9:00Registrace + zadání testu
9:00 – 9:45J. Bouchala: Nerovnosti mezi průměry
9:50 – 10:35D. Lukáš: Od Pythagorovy věty k superpočítání
10:35 – 10:55Přestávka
10:55 – 11:40M. Litschmannová: Je statisticky dokázáno
11:40 – 12:25P. Vondráková: Matematika s radostí
12:25 – 13:30Oběd
13:30 – 16:00Z. Morávková: Geogebra (workshop pro začátečníky)
Š. Gergelitsová: Geogebra (workshop pro pokročilé)
16:00 – 16:15Vyhodnocení testu + předání certifikátu o absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Martina LitschmannováFinancování


MODAM 2015 je pořádán s podporou projektu Matematika s radostí.