moderní aplikace matematikySeminář je akreditován MŠMT v systému DVPP (číslo akreditace: MSMT – 2385/2014-1-186) a po jeho absolvování získáte certifikát. Účast na semináři je bezplatná a nevyžaduje zvláštní pomůcky.

Harmonogram semináře

12:40 – 13:00Registrace + zadáni testu
13:00 – 13:40J. Bouchala: Nepřesně, ale přesně…
13:45 – 14:25M. Litschmannová: Pravděpodobnost je…
14:25 – 14:45Přestávka
14:45 – 15:25R. Kalus: Matematika a fyzika
15:25 – 16:05P. Vodstrčil: Komplexní čísla
16:05 – 16:20Přestávka
16:20 – 17:00V. Vondrák: Od lineárních úloh k extrémním superpočítačovým úlohám
17:00 – 17:30Vyhodnocení testu + předání certifikátu o absolvování kurzu

Kontaktní osoba: Martina Litschmannová