moderní aplikace matematiky


Financování


MODAM 2018 je pořádán s finanční podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky.